OFE, jak działa i czy się opłaca?

Otwarte fundusze inwestycyjne mają za zadnie inwestować pieniądze, które do nich wpłacają klienci. Z założenia, inwestycje te powinny przynosić zyski, dzięki którym nasze emerytury będą wyższe, aniżeli wówczas, gdy pozostawalibyśmy zdani jedynie na powszechny system ubezpieczeniowy.

W dużej części to rozwiązanie sprawdzało się. Problemem jednak okazała się struktura portfeli, które posiadały OFE oraz wysokie koszta ich działalności. Z racji tego, że inwestycje, jakimi zarządzają, muszą być stosunkowo bezpieczne i stabilne, tak aby nie doprowadzić do sytuacji, że chcąc szybko zwiększyć wartość posiadanych aktywów, podjęte zostaną decyzje, mogące doprowadzić do utraty pieniędzy, którymi zarządzają. To sprawiało, że większość kapitału była inwestowana w obligacje skarbu państwa. Czyli mówiąc wprost, finansowały one z pieniędzy przyszłych emerytów dług, który powstawała z powodu przekazania im części składki. O tym, czy pozostanie w OFE, będzie dla nas opłacalne, tak naprawdę zdecydują regulacje prawne związane z ich działalnością.