O BIKU

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (w skrócie BIK) to instytucja powołana do życia 1997 roku z propozycji 5 banków. Pierwotnym celem jej powstania było utworzenie scentralizowanej bazy informacji o kontrahentach banków i kredytobiorcach. Informacje znajdujące się w bazie BIK służą bankom do oszacowania zagrożenia finansowego dotyczącego z udzielaniem pożyczek. Dzięki informacjom nagromadzonym w bazie BIKu szacowanie wartości kredytowej oraz podejmowanie werdyktu o przyznaniu debetu ustalonej osobie stało się szybsze i w wyższym stopniu wydajne. Skumulowane informacje pochodzące z wielu źródeł powstrzymują również nadużycia finansowe.

Reguła działania BIK jest prosta – banki (a także SKOKi) przystępując do organizacji zobowiązują się do okresowego umieszczania zakumulowanych we własnym zakresie danych o własnych konsumentach i problemach kredytowych. Dane o kontrahencie mogą być analizowane na podstawie udzielonej przez niego zgody zawartej np.: w umowie kredytowej. Dzieląc się swoimi danymi bank dostaje informacje włożone do bazy przez innych członków. Dzięki temu szybko może poznać historię kredytową konkretnego konsumenta i podjąć decyzję odnośnie przyznania mu debetu lub nie.