Lista ostrzeżeń KNF – co to takiego i przed czym nas ostrzega?

Święta, rodzinne uroczystości, nieprzewidziane wydatki – m.in. te sytuacje sprawiają, że potrzebujemy łatwo i szybko pożyczyć pieniądze, np. korzystając przy tym z chwilówki. Jak jednak wybrać firmę pożyczkową, aby nie trafić na oszustów?

Komisja Nadzoru Finansowego stworzyła listę ostrzeżeń, na którą wpisywane są firmy, co do których działalności Komisja ma zastrzeżenia i w stosunku do których zawiadomiono o możliwości popełnienia przestępstwa, np. zgodnie z ustawą o Prawie bankowym. Warto więc zapoznać się z tą listą, zanim skorzystamy z usług firmy, której nie jesteśmy pewni.Narzędzie, które ma pomagać

Lista ostrzeżeń KNF została stworzona po to, aby być narzędziem prewencyjnym dla uczestników rynku finansowego. To lista podmiotów, które m.in. nie mają zezwolenia Komisji na:

•    wykonywanie czynności bankowych, w szczególności na przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem;
•    prowadzenie działalności maklerskiej;
•    wykonywanie działalności polegającej na lokowaniu – w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe –  środków pieniężnych;
•    dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków;
•    prowadzenie giełd towarowych;
•    prowadzenie funduszy emerytalnych;
•    wykonywanie czynności ubezpieczeniowych;
•    prowadzą działalność bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych.


Na liście znajdują się m.in. parabanki. Warto jednak pamiętać, że nie każda firma pożyczkowa jest parabankiem – zasadnicza różnica między tymi dwoma instytucjami jest taka, że firmy pożyczkowe dysponują jedynie własnymi środkami pożyczając je klientom na określony procent (zobacz np. https://www.pozyczkomat.pl/strona/nasza-firma), natomiast parabanki przyjmują środki, które następnie obciążają ryzykiem inwestycyjnym.Jakie informacje zawiera lista KNF?

Na liście ostrzeżeń KNF znajdziemy nazwę podmiotu, w związku z działalnością którego złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jego numer identyfikujący  (KRS, NIP lub REGON), nazwę właściwej prokuratury, która zajmuje się sprawą danej firmy z listy oraz wzmiankę o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego. 

Wśród parabanków, które znajdują się na liście KNF są m.in.: Amber Gold, Finroyal, Pozabankowe Centrum Finansowe, kasomat.pl SA, Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe, CareCash, Pośrednictwo Finansowe „Kredyty-Chwilówki” Sp. z o.o.

Gdy Komisja Nadzoru Finansowego zlokalizuje nieprawidłowości w działaniu jakiejś firmy, wpisuje ją na listę ostrzeżeń publicznych. To ma być sygnał dla klientów, że z jej usług korzysta się tylko na własne ryzyko i można przez to stracić pieniądze.

Pamiętajmy, że jednym z pierwszych kroków przed podpisaniem przez nas umowy powinno być zweryfikowanie firmy, od której pożyczamy pieniądze. Trzeba sprawdzić czy instytucja jest na liście podmiotów nadzorowanych przez KNF i czy nie ma jej na liście ostrzeżeń publicznych. To z pewnością zaoszczędzi nam nerwów i niemiłych rozczarowań w przyszłości.