Karta kredytowa, zagrożenie czy ułatwienie

Często możemy się spotkać z obawami ludzi dotyczącymi kart kredytowych. Wiążą się one z łatwością generowania zadłużenia oraz wysokimi odsetkami za obsługę tegoż zadłużenia. Po części te obawy są prawdziwe, jednak należy pamiętać, że karta kredytowa ma swoje zadanie oraz przeznaczenie. Tak jak wszystko inne, musi być wykorzystywana z rozsądkiem i pełną świadomością. Łatwość powstania zadłużenia to iluzoryczny problem. Prawda jest taka, że osoby, które nie potrafią w sposób świadomy kontrolować własnych finansów, mogą popaść w spiralę zadłużenie zarówno z kartą kredytową, jak i bez niej. W tym zakresie znaczenie ważniejszymi czynnikami są te związane ze świadomością działania ekonomii i odpowiedzialnością za własne czyny. Nikt i nic nie zastąpi samodyscypliny.

Limit zadłużenia na karcie kredytowej pozwala na niemal bez odsetkowe skorzystania z przyznanego nam limitu. Jedynym warunkiem jest spłata zadłużenie w okresie, który został wyszczególniony w umowie. Zazwyczaj przekracza on miesiąc. Dzięki temu możemy zadłużenie, jakie powstanie, spłacić bez większych trudności z najbliższego świadczenia za wykonywaną pracę lub z innych źródeł dochodów. W sytuacji, gdy nasza sytuacja nie pozwala na takie rozwiązanie, lub gdy suma zadłużenie przekracza nasze miesięczne dochody, możemy skorzystać z rozwiązania, jakie zapewni nam każdy banki. Możemy ubiegać się o znacznie tańszy kredyt gotówkowy, na spłatę limitu w ramach karty kredytowej. Wówczas będziemy obciążeni koniecznością spłaty rat tego kredytu, znacznie tańszego od obsługi zadłużenia w ramach karty kredytowej.