Dotacje na własną działalność gospodarczą

W naszym kraju rośnie zainteresowanie możliwością założenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki możliwości uzyskania dotacji na ten cel ze środków Unii Europejskiej plany te udaje się zrealizować coraz większej grupie ludzi.

Możliwość uzyskania finansowania rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej to rozwiązanie, którym powinna się zainteresować każda osoba, która nosi się z takim zamiarem. Środki, jakie można uzyskać na ten cel, sięgają nawet 40 tysięcy złotych.

Fundusze, z których są finansowane, te dotacje pochodzą, z programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”. To finansowanie jest zarezerwowane dla osób, które przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły własnej działalności gospodarczej oraz nie zalegają z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne. Równie ważnym warunkiem jest ten, że wobec osoby ubiegającej się o takie wsparcie, nie może toczyć się postępowanie sądowe, administracyjne lub egzekucyjne związane z zaległościami finansowymi.

Każda osoba, która spełnia powyższe warunki, może ubiegać się o przyznanie takiej dotacji. W naszym kraju istnieją specjalne instytucje, które pomogą przygotować wszelkie niezbędne dokumenty, które będzie trzeba dołączyć do wniosku o przyznanie dotacji. Dzięki nim cała procedura będzie przebiegała znacznie szybciej.