Długi w spadku

Większości osobom na słowo spadek przychodzą na myśl korzyści związane z odziedziczonym majątkiem. Jednak coraz częściej spadek to nie tylko majątek, ale i długi. Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju, spadkobierca jest również zobowiązany do uregulowania długów, jakie posiadała osoba zmarła. Wyjątkiem od tej zasady są jedynie małoletnie dzieci, które z mocy prawa dziedziczą spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca odpowiada za długi zmarłego tylko do wysokości odziedziczonego majątku. Wszystkie inne osoby, aby zabezpieczyć się przed taką możliwością muszą wystąpić zgłosić do sądu zrzeczenie się spadku lub wnioskować o dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza.

Na taki ruch mamy czas do sześciu miesięcy od chwili, gdy dowiedzieliśmy się o prawie dziedziczenia. Co ważne, czas ten nie liczy się od momentu śmierci osoby, której długi mogą nam ciążyć. Oznacza to, że nikt nie może nas „ścigać” za długi, o których odziedziczeniu nie wiedzieliśmy. Równie dobrze, o ile wcześniej nie wiedzieliśmy o tym, że jesteśmy spadkobiercami, możemy zacząć liczyć ten czas od chwili, gdy otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty.