Darmowe konta osobiste

W ofercie banków odnajdziemy darmowe konta osobiste. Są one odpowiedzią na potrzeby osób, które nie potrzebują większości usług dodatkowych a możliwość otrzymywania płatności i dostęp do bankomatów, są jedynymi usługami, z jakich mają potrzebę korzystać. Część kont staje się darmowa dopiero wówczas, gdy obroty na naszym rachunku, lub suma płatności kartą, przekroczy wymagany w umowie limit. To wszystko powoduje, że przed wyborem takiego konta powinniśmy się mocno zastanowić. Może się bowiem okazać, że suma opłat za usługi bankowe, z jakich skorzystamy, będzie wyższa od tej, jaką ponośmy w przypadku innych, pozornie droższych rozwiązań. Konta osobiste mają zapewnić nam pełen dostęp do usług bankowych, których będziemy potrzebowali. Przelewy wykonywane w celu uregulowania opłat oraz możliwość lokowania wolnych środków na wyżej oprocentowanych rachunkach oszczędnościowych, to tylko jedne z niewielu korzyści, jakie zapewniają nam usługi bankowe. Dlatego musimy też liczyć się z kosztami, jakie wiążą się ze skorzystaniem z nich. Płatne konta osobiste zapewniają dostęp do wielu rozwiązań w ramach opłaty, jaką ponosimy za ich obsługę. Darmowe konto z oczywistych powodów nie może nam zapewnić takich przywilejów. Jeśli rozważymy te wszystkie zalety i wady dojdziemy do wniosku, że darmowe konto osobiste może nas kosztować znacznie więcej aniżeli jego płatny odpowiednik. O tym, czy w naszej sytuacji taki wybór ma sens, musimy odpowiedzieć sobie sami, wykonując symulację kosztów związanych z naszymi potrzebami względem konta osobistego.